เว็บนี้เป็นอย่างไร?
ดีมาก
12  57.1%
ต้องปรับปรุง
6  28.6%
ดี
3  14.3%
พอใช้
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  21
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘:๐๙ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๑๖ น.