ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้การบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบทั้งพื้นที่อำเภอเมือง และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แผนที่ ห้องน้ำ ห้องประชุม ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
          
ในปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ยังตั้งปนิธานให้เพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี และมีความต้องการศึกษาข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยนายวิศัลย์  โฆษิตานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้ปรับปรุงศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขึ้น

              

ขณะนี้ทางศูนย์บริการพร้อมให้การบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการประมาณเดือนละ 200 ท่าน ส่วนใหญ่จะเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เช่นเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า และน้ำหนาวตามลำลับ 

    

  อีกทั้งมีห้องน้ำและโทรศัพท์ภายในและต่างประเทศไว้บริการอีกด้วย นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจข้อมูลท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้เวลา  08.00 น. – 16.30 น.ทุกวัน

   ที่ตั้ง ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  บริเวณหลัก ก.ม.ที่ 224 ทางหลวงหมายเลข 21  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โทร/แฟรกซ์ 0 5671 2866

   ข้อมูล : คุณสานิตย์ เจือจาน ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                      

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๖:๓๔ น. )